טיפול בעסקאות, בפרוייקטים בתחום הנדל"ן (מקרקעין) בישראל

בתחום זה, שהינו התחום הבולט והמוביל במשרדנו, טיפלנו ואנו מטפלים מדי שנה בפרויקטים רבים בהיקפים גדולים, בכל תחומי הנדל"ן המוכרים בישראל, ובכל סוגי העסקאות והחוזים, וזאת לרבות בהסכמים השונים שבין הגורמים המשתפים פעולה בפרוייקטים אלה, על כל סוגיהם.

אנו מלווים באופן אינטנסיבי, פרוייקטים מורכבים ומשמעותיים של שחקני נדל"ן גדולים ובולטים בישראל, על כל שלביהם – החל משלב הבדיקות הראשוניות ורכישת הקרקע; דרך שלב השבחת הקרקע, הייזום ושינויי הייעוד; עבור להתקשרויות עם מוסדות פיננסיים ושותפים; ועד לשלב התכנון-הקמה-בנייה-שיווק, בין אם במכירת הזכויות והשטחים, ובין אם בהשכרתם ובניהולם ארוך-הטווח, וכן ברישום הזכויות.

צוות משרדנו מיומן והינו בעל ניסיון רב בכל סוגי העסקאות המורכבות בתחום הנדל"ן, ובכלל זה עסקאות קומבינציה; עסקאות מכר בדרך של חלוקת תמורות; הסכמי שיתוף וחלוקה; חכירות והסכמי שיתוף כדרך של חלוקת מקרקעין; טיפול בקבוצות רכישה; הסכמים להעמדת הון עצמי; ועוד.

אנו ידועים במומחיותנו, להפוך כל עסקה מורכת ומסובכת, לעסקה ישימה, פשוטה ומהירה.

בתחום העסקאות האמור, אנו עוסקים בצורה אינטנסיבית בכל סוגי העסקאות והפרויקטים, ובכלל זה בתחומים המפורטים מטה:

פרוייקטים למגורים

בתחום זה אנו מטפלים בפרוייקטים למגורים מכל הסוגים, ובכלל זה לבנייה רווייה, צמודת קרקע, מכרזי רשות מקרקעי ישראל ובכלל זה מכרזים של "מחיר למשתכן" וכן פרויקטים ועסקאות במגזר החקלאי.

אנו מלווים פרוייקטים כאלה בכל שלביהם כאמור לעיל, לרבות בטיפול במטלות הלקוח כ"חברה משכנת" ורישום זכויות על שם כל הגורמים הרלוונטיים.

קניונים ומרכזי מסחר

משרדנו מטפל בקניונים ומרכזי מסחר רבים בישראל, בהיקף של עשרות אלפי מ"ר, הן במגזר העירוני והן במגזר הישובים החקלאיים, וידוע כמשרד מוביל בתחום זה, גם בארץ וגם בחו"ל.

בתחום זה אגור במשרדנו ניסיון וידע עצומים, ואנשינו העוסקים בתחום הינם חברים של כבוד בשורה הראשונה של העוסקים בתחום, בישראל.

נכסים מניבים אחרים – משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי אבות ואחרים

נכסים מניבים אחרים – משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי אבות ואחרים.

קבוצות רכישה

משרדנו טיפל בקבוצות רכישה רבות בתחום המגורים; אנו מוכרים היטב בשוק קבוצות הרכישה ובקרב נציגי הבנקים המתמחים בתחום, כגורם מיומן ומקצועי הנמצא בשורה הראשונה של העוסקים בתחום.

הסכמי קבלנות, תשתית, פיתוח, מתכננים ויועצים

כחלק מהטיפול הכולל בפרוייקטים גדולים, אגור במשרדנו ניסיון וידע רב, גם בכל הקשור בהסכמי קבלן ראשי/קבלני משנה; הסכמי תשתית; הסכמי פיתוח עם רשויות; הסכמי יועצים, מפקחים, אדריכלים; וכיוצא באלה.

ניהול פרויקטים למגורים בתכנת "משכנת"

באופן חריג ביחס למשרדים אחרים, משרדנו מעניק ליזמים המעוניינים בכך, שירות משלים בניהול פרויקטים למגורים באמצעות תכנת משכנת, בממשק להנהלת החשבונות של הלקוח, לפי צרכיו.

תיק, גלעד, קינן, חיים - משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 37),תל אביב מיקוד 6702301 | 03-6081960 | office@tgk.co.il