טיפול בעסקאות מימון מורכבות

במשרדנו קיים ניסיון רב וידע, בכל הקשור בעסקאות מימון מורכבות.

צוותנו טיפל בעסקאות מימון רבות בהיקף גדול ביותר, גם כאלה הקשורים לפרוייקטים ולעסקאות הנדל"ן המטופלים על ידי משרדנו (ליווי בנקאי סגור במתכונת של construction loan, מימון והלוואות "מזנין", העמדת הון עצמי ובטחונות עבור יזם, ועסקאות מימון בכל מתכונת מוכרת אחרת), אך גם בעסקאות מימון מורכבות ייחודיות וייעודיות, המבוצעות שלא אגב עסקת נדל"ן או פרוייקט מסויים.

תיק, גלעד, קינן, חיים - משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 37),תל אביב מיקוד 6702301 | 03-6081960 | office@tgk.co.il