תיק, גלעד, קינן - משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 37),תל אביב 6702301 | 03-6081960 | office@tgk.co.il